top of page

EESTI METSAMEISTRI TAIMEKASVATUS OÜ KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED

Siit leiate info selle kohta, mis on küpsised (inglise keeles cookies) ning millist tüüpi küpsiseid Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ veebilehtedel kasutatakse.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstilõik, mis lisatakse Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ veebilehe kaudu teie arvutisse (või muusse seadmesse), kui te veebilehte külastate. Küpsised võimaldavad veebilehel teie arvuti või seadme ära tunda ning meelde jätta ning seeläbi pakkuda paremat kasutajakogemust. Küpsiste kasutamine tõttu laeb teie arvuti veebilehte kiiremini ja kasutajasõbralikumalt.

 1. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:

 2. ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;
  püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

 1. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:

 2. esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat veebilehte;

  kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava veebilehe haldajast.

 1. Küpsised võib sõltuvalt nende paigaldamise eesmärgist jagada:

 2. hädavajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada;

  statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Kogutud informatsioon liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist;

  eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks;

  reklaamiküpsised – need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

Millist tüüpi küpsiseid Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ veebilehtedel kasutatakse?

 • Ajutised ehk sessioonipõhised küpsised, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust.

 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel.

 • Esimese osapoole küpsised, millega salvestatakse andmeid, et Kasutaja saaks Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ e-poest soetada soovitud kaupasid.

 • Kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ partnerite veebilehed, mis on lisatud või lingitud meie veebilehtedele. Meie küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, kes aitavad meil oma veebiteenuseid edendada. Sellised pakkujad on näiteks Google, Facebook ja Youtube. Nende küpsiste tekkimist Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

 • Hädavajalikud küpsised, mis on vajalikud veebilehekülje üldiseks toimimiseks.

 • Statistilised küpsised, mis koguvad informatsiooni veebilehe erinevate lehekülgede külastatavuse kohta. Nende eesmärgiks on olemasoleva veebilehekülje toimimise parandamine vastavalt statistikast välja tulevale vajadusele.

Milleks kasutame küpsiseid ja millist teavet Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ kogub?

Küpsised aitavad meil teenuseid edastada vastavalt kasutaja soovidele ja harjumustele. Küpsiste kasutamine teeb meie kasutajate vajaduste äratundmise lihtsamaks. Näiteks annavad küpsised meile kasutajastatistikat, mis võimaldab meil mõõta ja parandada meie veebilehe toimivust. Lisaks sellele toimivad küpsiste abil meie kaardirakendused ja e-poe süsteem.

Millal loetakse kasutaja küpsistega nõustunuks?

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui te küpsistega ei nõustu, võivad mitmed meie veebilehe teenused ja funktsioonid olla piiratud või lakata töötamast.

Kas küpsiste lubamisega võivad lekkida isikuandmed?

Küpsiste kasutamise lubamisega ei anna te nõusolekut oma isikuandmete kasutamiseks ning andmete lekkimisohtu ei ole.

 

Kas küpsiste kasutamist saab keelata?

Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Täpsema informatsiooni oma veebilehitseja seadete muutmiseks leiate siit:

 

EESTI METSAMEISTRI TAIMEKASVATUS OÜ GDPR KASUTAMISE TINGIMUSED

Mis on GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel.

Mida loetakse Isikuandmeteks?

Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Kes on Kasutaja?

Kasutaja on füüsiline isik, kes külastab Veebilehte või kasutab Teenuseid.

Mida peetakse silmas Veebilehe all?

Veebilehe all mõeldakse kodulehekülge (www.eestitaimekasvatus.ee), mida edaspidistes selgitustes nimetame lühidalt Veebileheks.

 

Mida loetakse Teenusteks?

Teenused on kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ poolt kättesaadavaks tehtud, nt Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ kauba tellimine, uudiskirjade tellimine, Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ kuuluvate ettevõtete ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine. Edaspidiste seletustes nimetame eelpool välja toodud teenuseid lühidalt Teenusteks.

 

Mis on Leping?

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja Veebilehelt kaupu tellida ning maksab selle eest Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ tasu. Käesolevas tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ ja Kasutaja vahel.

 

Mida tähendab Töötlemine?

Töötlemine on igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sealhulgas kogumine ja edastamine.

 

Kuidas Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ Töötleb Isikuandmeid?

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel (sealhulgas tellimuste esitamisel), Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel. Kasutaja edastab ise Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid). Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, vaadake EESTI METSAMEISTRI TAIMEKASVATUS OÜ KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED alt).

 

Milliseid Isikuandmeid Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ Töötleb?

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ Töötleb identifitseerimisandmeid (nimi, ettevõtte nimi), kontaktandmeid (telefon, e-post, aadress) ja IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmeid.

 

Mis on Isikuandmete Töötlemise eesmärgid?

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

 1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu (sealhulgas tellimuse) sõlmimiseks ja täitmiseks, näiteks Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ vastava sooviavalduse. Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks. Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sealhulgas ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.

 2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, näiteks Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse. Kasutajale Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ ning Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ edastanud oma e-posti aadressi. Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ poolt korraldatavate loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.

 3. Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ õigustatud huvi alusel, näiteks Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kasutajaga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumisest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ õigustatud huvi kaitsta oma õigusi. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut (näiteks kasutab kaupu või tasulisi Teenuseid ilma arveid tasumata) või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ õigustatud huve üles.

 4. Veebilehe külastatavuse ja Teenuste kasutamise statistika kogumine Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

 5. Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente ja Lepinguga seotud Isikuandmeid.

 

Kas Isikuandmeid edastatakse ka teenusepakkujatele?

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses ning sõlminud nendega vastavad lepingud. Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid volitatud töötlejaid: Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ korraldatavate loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad ning transpordi teenuse pakkujad. Kasutajatel on õigus nõuda Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust info@eestitaimekasvatus.ee.

 

Kas Isikuandmeid edastatakse ka kolmandatele isikutele?

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku. Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • Transporditeenuse osutajale tellimuste kohaletoimetamiseks. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmine, Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ õigustatud huvi või Kasutaja nõusolek.

 • Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ õigustatud huvi teenuse pakkumiseks.

 • Järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ seadusjärgse kohustuse täitmine.

 • Võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ õigustatud huve üles.

 

Kas Isikuandmeid edastatakse ka kolmandatesse riikidesse?

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt Isikuandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuavad kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.

 

Kui kaua Isikuandmeid säilitatakse?

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud. Näiteks raamatupidamise dokumendid (7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest.), Lepinguga seotud Isikuandmed (10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul.) ja küpsiste andmed (vastavalt eelpool kirjeldatud küpsiste kasutamise tingimustele).

 

Kui turvaline on Isikuandmete töötlemine?

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

 

Mis on minu, kui Kasutaja õigused ja kohustused?

Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

 • Taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;

 • Nõuda Isikuandmete parandamist;

 • Nõuda Isikuandmete kustutamist;

 • Nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ Töötleb neid õigustatud huvi alusel;

 • Nõuda Isikuandmete ülekandmist;

 • Esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;

 • Võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ e-posti aadressil: info@eestitaimekasvatus.ee. Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

 

Kui olen Kasutajana andnud nõusoleku Isikuandmete töötlemiseks, aga enam seda ei soovi, kas saan oma nõusoleku tagasi võtta?

Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

 

Kui kiiresti minu nõusoleku tagasivõtmisega tegeletakse?

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ vastab Kasutaja taotlusele kahe nädala jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ vastamise tähtaega 1 kuu võrra pikendada. Kui Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse. Näiteks, kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ keelduda taotletud meetmete rakendusse võtmisest.

 

Mida teeb Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ, kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine?

Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ esitatud kontaktandmetel. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

 

Kas kasutaja Isikuandmeid kasutatakse ka turunduslikel eesmärkidel?

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale pakkumusi, mis Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ arvates Kasutajat huvitada võiks. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid. Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ poolt kasutatavate küpsiste kohta, sealhulgas kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake EESTI METSAMEISTRI TAIMEKASVATUS OÜ KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED alt.

 

Kas Kasutaja konto loomise või Lepingu sõlmimise andmeid kasutatakse samuti turundus eesmärgil?

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Kasutaja on Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ Veebilehel edastanud Lepingu sõlmimise eesmärgil.

 

Kuidas saab Kasutaja Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ ühendust võtta?

Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ poole e-posti aadressil info@eestitaimekasvatus.ee

bottom of page